ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានរដ្ឋសភា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

sovanney lor | ឧសភា ១៣, ២០១៥ ៨:៥១ ព្រឹក